Tellimusjuhised

1

TELLIMUSE ESITAMINE

Tellimuse palume esitada emaili teel. Kontaktid leiate siit

2

FAILIFORMAAT

Väiketrükiste (kuni A3) fail peavad olema esitadud .pdf formaadis, soovitavalt PDF/X-1a. Ilusa tulemuse saame garanteerida kui CMYK värviruumi failides kasutate FOGRA39 icc profiili ja RGB värviruumi failides Adobe RGB icc profiili.

3

FAILINIMI

Failinimes ärge kasutage keelespetsiifilisi tähti, kirjavahemärke ega sümboleid ( + , . – / # ! õ ä ö å jne.) Leheküljed ei tohi trükifailis asetseda kõrvuti (as spread), vaid peavad asetsema järjestikku. Iga faili lehekülg peab sisaldama ühe kaardi kujutist. Fail ei tohi sisaldada üleliigseid, mitte trükitavaid objekte.

4

KIRJATÜÜBID

Failis kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma PDF failis (as embbedded). Kui font ei ole kaasatud PDF faili, tuleb kõik tekstid muuta objektideks (curved as objects).

5

FAILIMÕÕT

Faili mõõt peab vastama trükise mõõtudele. Kui soovite näiteks visiitkaarti 90×50 mm mille kujundus ei ulatu servani, siis faili mõõt on ka 90×50 mm. Servani ulatuva kujundusega failil peab olema lõikevaru (e. bleed) 3 mm ehk siis 90×50 mm visiitkaardi mõõt on 96×56 mm.

Faili näidised:

6

RASTERGRAAFIKA

Rastergraafikas objektide resolutsioon peab olema 1:1 suuruses visitkaartidel ja postkaartidel 300 dpi, suurematel (A4 – A3) võib olla vähem, aga mitte alla 200 dpi.