reklaam tass

Kvaliteetne trükk. Eredad värvid. Hea vastupidavus.

Tassile saab kanda logo, teksti, fotot või mustrit vastavalt teie soovile.

Tehnoloogia

Kasutame sublimatsiooni tehnikat.

Kujundus

Võite tellida kujundustööd meie käest või kujundada ise.

Tellimine

Tellimiseks palun võtke ühendust salibar@salibar.ee

Nõudmised failile

Fail peavad olema esitadud .pdf formaadis, soovitavalt PDF/X-1a. Ilusa tulemuse saame garanteerida kui CMYK värviruumi failides kasutate FOGRA27 icc profiili ja RGB värviruumi failides Adobe RGB icc profiili.

Tassi trükipinna suurus on 210 x 90mm

Rastergraafikas objektide resolutsioon peab olema 1:1 suuruses 300 dpi.

Olulisi kujunduselemente mitte paigutaga alla 5mm servast.

Failinimes ärge kasutage keelespetsiifilisi tähti, kirjavahemärke ega sümboleid ( + , . – / # ! õ ä ö å jne.) Leheküljed ei tohi trükifailis asetseda kõrvuti (as spread), vaid peavad asetsema järjestikku. Iga faili lehekülg peab sisaldama ühe kaardi kujutist. Fail ei tohi sisaldada üleliigseid, mitte trükitavaid objekte.

Failis kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma PDF failis (as embbedded). Kui font ei ole kaasatud PDF faili, tuleb kõik tekstid muuta objektideks (curved as objects).